Jenis-jenis Soalan Kaji Selidik


Hampir kesemua jenis format soalan boleh kami bina untuk kaji selidik anda. Selain daripada jenis-jenis soalan biasa yang menggunakan ruangan teks, butang pilihan radio dan kekotak tanda(check box), kami juga boleh membina soalan-soalan kompleks yang boleh menambahkan lagi interaktif kaji selidik anda. Berikut adalah contoh format-format soalan yang boleh kami bina.


contact

Selamat Datang ke Asafad Web Shop
Pusat tumpu bagi semua keperluan untuk membina empayar anda di Internet.